2002 'Nieuwe perspectieven'

In 2002 bestond TANS 5 jaar. Een aantal bijeenkomsten en projecten stonden in het teken van het vijfjarige bestaan van TANS. Naast het ‘Lustrum Gala’ werd ook het lustrumboek ‘Nieuwe perspectieven in de multiculturele samenleving.’ uitgebracht. Dit was niet alles, hieronder een overzicht.

Kracht van de lokale democratie, Amsterdam 03-03-2002
Tans heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een landelijke manifestatie gehouden. Dat gebeurde in samenwerking met een aantal instituten als Publiek en Politiek (IPP), Stedelijke Marokkaanse Raad (SMR) en nog veel meer. Diverse gasten van de betrokken organisaties en een aantal politici waren daarbij aanwezig.

 

Lustrum Congres, Utrecht 27-05-2002
Lustrumviering ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van TANS. Tijdens deze viering werd tevens het lustrum uitgebracht. Het programma bestond onder meer uit workshops/ lezingen en een debat. Hoogtepunt was de uitreiking van ‘The TANS Achievement Award' aan Mohammed Rabbae. Gasten waren onder meer: W. Lageweg (onderdirecteur Rabobank Nederland), R. van Boxtel (voormalig demissionair minister van Grotesteden- en integratiebeleid), M. Rabbae. (voormalig GroenLinks Kamerlid), F. Rost van Tonningen (Rabobank Nederland), P. Scheffer (NRC) en H. D'Ancona (NOVIB).

 

Nieuwe Lloyd, Amsterdam 05-11-2002
Het Nieuwe Lloyd project was een bezoekproject voor jongeren (tot 19 jaar) in detentie. Vrijwilligers van TANS namen wekelijks deel aan een gesprekskring met gedetineerde jongeren. De gesprekken gingen onder meer over leven na vrijlating en het toekomstperspectief.