2000 'Breng structuur in je publiciteit'

In 2000 hebben de projecten en evenementen van TANS zich doorgezet. Dit jaar stond natuurlijk in het teken van het millennium. TANS heeft hier onder andere op ingespeeld door samen met Rabobank de Millennium Quiz te organiseren. Dit jaar zouden nog zeven evenementen georganiseerd worden. Hieronder de belangrijkste.

Millennium Quiz, Gouda, 18-02-2000
In samenwerking met Rabobank Gouwezoom organiseerde TANS een Millennium Quiz, waarin negen teams tegen elkaar streden. Winnaar was Studentenvereniging ‘Unem' uit Amsterdam. De quizmaster was Guilly Koster.

Internationale Betrekkingen, Amsterdam 28-04-2000
Deze bijeenkomst stond in het teken van internationale betrekkingen. Met lezingen over de economische betrekkingen tussen Marokko en Nederland, ontwikkelingssamenwerking en over hoe je een economische relatie opbouwt op internationaal niveau. Gasten waren onder meer N. Ben Omar Alami (ambassadeur van Marokko in Nederland).

Netwerkeconomie, Utrecht 29-09-2000
Bijeenkomst met als centraal thema de groei van de netwerkeconomie. Met aandacht voor het TANS-project Social Adventurest, waarbinnen jongeren de kans wordt geboden kennis te maken met de mogelijkheden van de netwerkeconomie. Gasten waren onder meer A. Roobeek (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Nijenrode en topadviseur op het gebied van netwerkeconomie) en J. Clarkson (deskundige op het gebied van Diversity Management en communicatie).

Islam en de medische wereld, Den Bosch 24-11-2000
Bijeenkomst met lezingen over de ontwikkelingen op medisch gebied en de plaats die de islam hierbij inneemt. Onderwerpen waren onder meer orgaandonatie en genetische manipulatie. Eén van de gastheren was A. van Bommel (imam en hoogleraar).

"Doorzetten en vanuit de eigen kracht opereren", Willem Lageweg Rabobank Nederland, 2000
"Wat mij meteen aansprak, was dat TANS uitgaat van kracht, identiteit en ambitie. Vooral dat laatste vind ik heel belangrijk; mensen die iets willen en dat ook accuraat oppakken. Met als gevolg dat Rabobank hoofdsponsor werd. Maar het ging niet alleen om het geld; we hebben een relatie opgebouwd waarin we veel voor elkaar hebben betekend.
Wat me ook aanspreekt bij TANS is dat ze een mening durven te hebben over normen en waarden. Ze maken zich sterk voor onderwerpen als rechtvaardigheid, solidariteit, samenwerking en respect. Onderwerpen die ook hoog staan op de agenda van de Rabobank. Ik heb hier met het bestuur van TANS verschillende keren op een open manier over kunnen praten. Daar bewaar ik goede herinneringen aan."

Surinamer onder Marokkanen, Nasser Eddin Heilbron 2000
"De vrije, open en amicale sfeer." Heilbron hoefde niet lang na te denken over de vraag wat hem in TANS aanspreekt. "Bij de eerste bijeenkomst die ik bezocht, was ik de enige Surinamer, maar ik voelde me er meteen thuis. Binnen vijf minuten zat ik op het podium als deelnemer aan een debat. Dat zegt iets over TANS. Iedereen is welkom."