Interculturele Blind Date

Het jongerencentrum was vol met studenten, TANS'ers, HIA fellows en AIESEC-deelnemers, die samen een internationale groep vormden. Zo waren er onder andere studenten met een Bosnische, Palestijnse, Amerikaanse, Egyptische, Marokkaanse, Duitse en Nederlandse achtergrond aanwezig. Van 14.00 uur tot 21:00 uur praatten zij met elkaar over vooroordelen, inclusion en exclusion. 

TANS heeft deze bijeenkomst in samenwerking met Humanity In Action georganiseerd om het internationale bewustzijn van de deelnemers te versterken. Dat gebeurde deze middag door middel van korte ‘blind dates' tussen de verschillende jongeren waarbij ze elkaar en elkaars standpunt over een aantal gevoelige punten leerden kennen. De onderwerpen die in de voertaal Engels aan bod kwamen waren onder andere mensenrechten, islamfobie en discriminatie.

Er was een specifieke reden waarom de bijeenkomst in Amsterdam werd gehouden. Amsterdam is namelijk qua bevolkingssamenstelling hét voorbeeld van multiculturaliteit. De initiators van het project streefden er onder andere naar om studenten van verschillende komaf inzage te geven in elkaars cultuur. Daarnaast wilden ze door middel van gesprekken tussen de verschillende culturen eventuele vooroordelen wegwerken, verschillen en overeenkomsten tussen elkaars standpunten met betrekking tot allerlei onderwerpen vaststellen en buitenlandse studenten inzage geven in het leven van Nederlandse moslims van Marokkaanse komaf in Nederland.


Het welkomstwoord werd verzorgd door TANS bestuurslid Internationaal Najiba Abdellaoui en dagvoorzitster Karima Aanzi. Vervolgens gaven Mostafa Hilali en Rajae El Mouhandiz na elkaar aan hoe het is om als Nederlandse moslim van Marokkaanse komaf in Nederland te leven. Na elke presentatie kon je, je reactie geven of een vraag stellen. Najiba kwam daarna het podium op om het ‘blind date' concept uit te leggen en de grote groep in kleinere groepen te verdelen. Elke subgroep had zijn eigen begeleider en zijn eigen ruimte.

Dit was het begin van de Interculturele ‘blind date'. De deelnemers zaten tegenover elkaar en kregen vragen die allemaal iets te maken hadden met vooroordelen, discriminatie en aanverwante onderwerpen. Elke vraag werd circa 5 minuten, één op één behandeld. Na elke vraag werd er doorgeschoven van plek, zodat uiteindelijk alle deelnemer even met elkaar van gedachten hadden gewisseld. Discriminatie, vooroordelen, cultuur en religie waren de onderwerpen die besproken werden. De bedoeling hiervan was dat de deelnemers te weten kwamen hoe er in de verschillende landen met deze onderwerpen werd omgegaan.

De gesprekken werden na een uur beëindigd door de groepsbegeleiders met de mededeling dat er nu een groepsgesprek zou plaatsvinden. Onderwerpen die de deelnemers voorheen één op één al hadden besproken, wilden sommigen nog een keer bespreken om te horen wat de hele groep ervan vond. Na een korte pauze moest iedereen zich wederom verzamelen in de grote zaal om de conclusies van de gesprekleiders te horen. Najiba vroeg of de deelnemers nog iets kwijt wilden. Uit de reacties bleek al snel dat iedereen het erg gezellig vond met elkaar, ook al kenden ze elkaar nauwelijks een dag. Vervolgens verliet de complete groep gezamenlijk jongerencentrum Argan op weg naar een het Ethiopische restaurant Addis Abeba. Waar de dag werd afgesloten met een originele maaltijd in een gezellige interculturele sfeer.