NOUR debat

Op donderdag 18 oktober was het dan zover: er mocht voluit gedebatteerd worden in Amsterdam en wel in de Agnietenkapel. Op deze mooie historische locatie vond een debat plaats, georganiseerd door TANS en AIESEC, in het kader van het NOUR-project. Met dit debat wilden beide organiserende partijen de bezoekers eens goed laten nadenken over hun rol in de huidige samenleving en hoe deze rol in de toekomst ingezet kan worden voor het bijdragen aan een betere wereld. Daarnaast was het voor de studenten die dit jaar aan het NOUR-project hebben meegedaan een uitgelezen kans om hun ervaringen, opgedaan door het volgen van een stage in een Arabisch land, te delen met de aanwezigen.

Na een korte inleiding van TANS bestuurslid Najiba Abdellaoui, nam de dagvoorzitter, Kamran Ullah, het stokje over. Deze jongeman wist op uiterst spitsvondige wijze de middag aan elkaar te praten en de vaart erin te houden. Na de plenaire opening werden de aanwezige NOUR studenten, Sarah, Katuscha, Jorrit en Pim, gevraagd naar hun ervaringen in het buitenland. Wat opviel aan hun antwoorden is dat zij behoorlijke culturele verschillen ervaren hebben, maar dat dit geleid heeft tot meer begrip. Zoals Katuscha dit verwoordde: ‘Ik kan me voorstellen dat het voor Marokkaanse immigranten niet gemakkelijk is: alles is bijna anders'. Na deze mooie woorden was het tijd om de zaal te verdelen in verschillende groepen, om zo, aan de hand van de door NOUR studenten bedachte stellingen, eens flink in discussie te treden. Thema's als het imago van de Arabische wereld, de invloed van vrijheid van meningsuiting en de gevolgen van carrièredrang van westerse vrouwen, passeerden de revue en maakten, dankzij de diversiteit in de groepen, vele tongen los.

Toen eenmaal alle groepen zich weer verzameld hadden in de grote zaal, was het tijd voor een plenair debat met deelname van afgevaardigden uit de discussiegroepen en vier prominenten op het gebied van cultuur en integratievraagstukken: Rachida Azough (Kosmopolis), Fouad Laroui (UvA), Susan Legêne (UvA) en Neil van der Linden (Music in ME) brachten nog veel stof tot nadenken en het debat leek bijna niet meer te stoppen. Uiteindelijk wist Kamran Ullah met een paar mooie samenvattende woorden een einde maken aan het debat en de deelnemers enthousiast te maken voor de Hallal borrel die werd geschonken, waarbij het er volgens hem ‘on- Nederlands' aan toeging, aangezien iedereen gezellig bleef hangen terwijl het buiten allang etenstijd was. Als dit geen teken was van een geslaagd evenement...

En wat de uitkomst was van de vraag ‘wat gaan we eraan doen?': Doe allemaal wat water bij de wijn en dan ziet de wereld er een heel stuk vriendelijker uit. Begin daarmee vooral bij jezelf.