Giving Back

Ook dit jaar kookten onze vrijwilligers en bestuursleden voor de daklozen van het Leger des Heils tijdens de Ramadan op 19 en 21 juli. TANS wilde met dit initiatief iets terug doen voor mensen die het minder goed hebben, stilstaan bij dat we dankbaar moeten zijn voor wat we hebben en dat we vooral niet de mensen die het minder hebben mogen vergeten. Dit is met name het geval tijdens de Ramadan. Solidariteit is een van de kernwaarden van TANS en is essentieel om in een samenleving te kunnen leven, waarin mensen elkaar respecteren. Dit bereiken we door onszelf in te zetten en solidair te zijn met anderen.