TANS K-Vé - Interculturele Samenwerking

Op 23 mei vond het TANS K-Vé 'Interculturele Samenwerking' plaats o.l.v. Kirsten van den Hul. Als gastspreker verwelkomde TANS Joep Choy, een gerenommeerde organisatieadviseur en partner van Choy consultants en Nisto.

Op een indrukkende manier vertelde Choy over intercultureel samenwerken. Organisaties bestaan uit mensen en de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen is in hoge mate bepalend voor het succes van organisaties. Choy toonde aan dat een goede samenwerking essentieel is om bepaalde doelen na te streven. Netwerken van relaties die elkaar continu beïnvloeden worden als systemen opgevat.

Intercultureel samenwerken wordt omschreven als een balans tussen gelijkheid en ongelijkheid. Als die balans er is komt er een basis die belangrijk is voor een goede samenwerking. Maar er kunnen zich natuurlijk ook problemen voordoen. Veranderingen binnen de ene relatie hebben gevolgen voor al de andere relaties. De oorzaak is het gevolg en het gevolg is de oorzaak. Bij systeemgericht werken is het zoeken naar de oorzaak taboe. Dé waarheid bestaat niet volgens Choy. Het punt van waaruit je waarneemt, neem je voor waar aan.

Wij kijken terug op een geslaagde avond.

Tot TANS!

Chaimae Bentayeb
Vrijwilliger communicatie