TANS K-Vé: Arabische Literatuur

April was deze keer het decor voor een bijzonder TANS K-Vé met als thema de Arabische literatuur. TANS organiseerde dit in samenwerking met El Hizjra, een centrum voor Arabische kunst & cultuur. Twee bijzondere gastsprekers, de dichters Muwaffk Al-Sawad en Mustapha Stitou met beiden Arabische roots, spraken met veel passie en enthousiasme over hun werk.

De in Irak geboren schrijver, beeldende kunstenaar en theatermaker Muwaffk Al-Sawad, vertelde dat de Arabische literatuur een rijke historie heeft die ver voor het begin van de islam is ontstaan, en dat het zich sindsdien steeds verder heeft ontwikkeld. Het Arabisch was niet alleen een communicatiemiddel maar destijds genoot men veel aanzien als men het schrijven en voordragen van gedichten als kunst verstond.

Voordat Musthapha Stitou een stuk uit zijn werk voordroeg, sprak hij eerst over zijn identiteit als Nederlandse dichter. Stitou omschreef zichzelf als een mysterie, niet wetend wie hij precies is. Hij voelt zich zowel Arabisch als Nederlander en dit kun je in zijn gedichten vaak terug lezen.

Dat beide sprekers goed in hun vak zijn en vol geestdrift hieraan werken, kwam sterk naar voren tijdens de lezing. Uiteindelijk gaat het om het gevoel, de emotie die de boventoon voert in een gedicht, wat er van binnen afspeelt en hoe je dat op papier brengt.

Tot TANS!

Chaimae Bentayeb
Vrijwilliger Communicatie