Creatieve Chaos

Hoe? Anders! Op woensdag 17 oktober organiseerde TANS in samenwerking met Van Doorne en ArtPartner de netwerkbijeenkomst 'Creatieve chaos, zoektocht in het onbewuste naar diversiteit'. De afgelopen jaren is onze maatschappij sterk veranderd: We leven nu in een divers land met verschillende nationaliteiten. Klanten en talenten hebben telkens meer een diverse achtergrond. Kortom, we kunnen niet meer om diversiteit heen. Desondanks blijft het voor veel organisaties een ware zoektocht naar diversiteit op de werkvloer. Ook voor Van Doorne, een typisch voorbeeld van een cultureel homogene organisatie. Van Doorne nam een niet gebaande pad en schakelde kunstenares Lina Issa van ArtPartner in om hen inzicht te geven in onbewuste gedachten die een rol spelen bij diversiteit op de werkvloer. Vijf weken hield zij haar ‘atelier’ bij Van Doorne waar zij met zestien medewerkers aan de slag ging. 

Het TANS publiek ging onder leiding van host Carrie van der Kroon in gesprek met kunstenares Lina Issa, Sandra Boer van ArtPartner en advocaat Jan Cees de Boer van Van Doorne over de ervaringen die ze hebben opgedaan gedurende het project. Als eerst nam Lina Issa het woord en benutte haar tijd om antwoorden op de drie vragen die zij aan de zestien medewerker had gesteld voor te lezen: Wie is voor jou ‘de ander’? Wanneer voel jij je kwetsbaar? Waar voel je je welkom? Deze vragen, die als zeer persoonlijk werden ervaren, werden gesteld volgens Linna Issa omdat er pas gesproken kan worden over het aantrekken van meer culturele diversiteit op de werkvloer als men zichzelf eerst heeft leren kennen. Door het beantwoorden van deze vragen word je gedwongen om eerst over jezelf na te denken en “jezelf te accepteren voordat je anderen leert te accepteren”. Dit werd vervolgens door een film mooi weergegeven, waar medewerkers van Van Doorne één op één gesprekken met elkaar hadden en “naar buiten” werden gestuurd om de ander te leren kennen. Lina Issa organiseerde gesprekken in de stad met bi-culturelen die ze uit eerdere projecten kende. Dat betekende voor de zestien medewerkers de wijk in en in gesprek gaan met Fatima, Mustafa en vele anderen.

Het was bewonderenswaardig om te zien hoe advocaat Jan Cees de Boer heel openhartig was over zijn eigen vooroordelen en hoe hij geprobeerd heeft om dit eerst van zichzelf te accepteren; te relativeren en zich vervolgens hier overheen te zetten. Er kwam een aardige discussie los waar het publiek scherpe vragen durfde te stellen en een indruk gaf over wat de gemiddelde bi-culturele student en Young professional dwarszit. Zoals Sandra Boer ook terecht opmerkte, bedrijven die meer culturele diversiteit willen op de werkvloer moeten denken dat alleen het aantrekken van bepaalde talenten niet voldoende zal zijn om die diversiteit op de werkvloer te bewerkstelligen. Pas na het aannemen van bi-cultureel talent begint het echte werk pas: hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis voelt? Hoe zal een nieuwe werknemer met een bi-culturele achtergrond zich voelen in een omgeving met alleen ‘blanke autochtone Nederlanders’? Dat is ook de reden waarom met name tijdens deze bijeenkomst werd benadrukt dat het ‘thuis voelen’ op de werkvloer begint bij het eerst accepteren van het ‘eigen anders zijn’.

De recruiters van Van Doorne mengden zich ook in de discussie en konden zo een beter beeld geven van hoe er meer diversiteit op de werkvloer gecreëerd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de mensen die worden aangenomen. Het gaat tenslotte om het aannemen van de beste talenten en niet alleen het aannemen van mensen die toevallig een bi-culturele achtergrond hebben. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van deze talenten om zich zo goed mogelijk te presenteren middels hun CV en motivatie en niet al te bescheiden over te komen, wat vaak wel het geval is.

De avond werd afgesloten met een korte speech van Saskia Laseur die al jaren als partner werkzaam is bij Van Doorne. Zij vertelde hoe het was om als vrouwelijke partner te werken in wat echt een mannenwereld was. Het belangrijkste wat zij het publiek meegaf was om jezelf nooit uit het veld te laten slaan en altijd in jezelf te blijven geloven, want dan kom je er wel. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje en zodoende was deze avond van creatieve chaos erg geslaagd.