Terugblik TANS K-Vé Samenkomen

In samenwerking met Amsterdam Bright City organiseerde TANS op woensdag 14 december het laatste TANS K-Vé van 2011: Samenkomen. Drie gastsprekers van drie verschillende geloven: Rabijn Evers (Jodendom), Inger van Nes (Christendom) en Mohamed Bourik (Islam) waren uitgenodigd om o.l.v. host Mohamed Aadroun te spreken over respect en de betekenis van de stad Jeruzalem. De stad die voor alle drie geloven een bijzondere en belangrijke plek inneemt. Klik hier voor de foto's. 

De avond begon met een persoonlijk verhaal van Inger van Nes over haar reis door het Midden-Oosten. Hier beschreef ze hoe ze het bezoeken van onder andere de heilige grafkerk in Jeruzalem beleefd had en wat voor rol deze stad voor haar betekent in het belijden van haar geloof. Zelf vond ze niet dat deze stad van groot belang is voor haar in de wijze waarop ze haar godsdienst ervaart. En vreemd genoeg had ze “niet echt een speciaal gevoel” toen ze voor het Christendom heilige plaatsen bezocht. Dit geeft aan dat een geloofsovertuiging iets persoonlijks is en voor een ieder anders kan aanvoelen.

Een meer uitgesproken en ‘straight-to-the-point’ persoonlijkheid in de vorm van Rabbijn Evers is dan ook exact de pittige ‘flavour’ die we graag wilden toevoegen aan deze avond. En dat heeft goed uitgepakt. Al snel kregen we een uitgebreid betoog over het belang van Jeruzalem in het Jodendom. De standpunten van Rabbijn Evers omtrent Jeruzalem en Israel in het algemeen staan vaak lijnrecht tegenover hoe moslims tegen Jeruzalem en het Palestijns - Israëlisch vraagstuk aankijken. Daarom stelden we het ook op prijs dat we iemand konden verwelkomen die in het debat ver van de meesten van ons staat. Volgens Rabbijn Evers is Jeruzalem “het centrum van het Joodse geloof” en “het contactpunt tussen hemel en aarde”.

Het was interessant om te zien hoe belangrijk Jeruzalem is voor deze drie godsdiensten en ons toch verbindt. Aan de andere kant is dit wat ons verbindt ook wat godsdiensten in Jeruzalem uit elkaar drijft. Interessant was ook dat Inger als voorbeeld gaf dat verschillende christelijke groepen met elkaar ruziën over het beheer van de heilige grafkerk in Jeruzalem en dat er twee Islamitische families de sleutel tot de kerk in beheer hadden om gekibbel tussen Christenen te voorkomen. Een belangrijk les die we hieruit kunnen trekken dat we soms een buitenstaander nodig hebben om de vrede binnen een groep te bewaren.

Ten slotte is ook Mohamed Bourik uitgenodigd. Mohamed heeft zich de laatste tijd, met een delegatie van Moslims en Joden, ingezet tegen het slachtverbod die de goddienstige vrijheden van zowel Joden als Moslims flink zou inperken. Hier werd ook nog eens duidelijk dat er genoeg zaken zijn die ons kunnen verbinden. Mohamed vertelde dat hij samen met de Joodse lobby vele bijeenkomsten heeft bijgewoond om politici te overtuigen af te zien van dit verbod. Ondanks dat sommige mensen zich vaak richten op de verschillen, zijn er ook overeenkomsten die ons allen met elkaar verbinden.

Al met al, is het niet de bedoeling om uitspraken; handelingen en meningen van individuen te classificeren als uitingen die per definitie voortkomen uit een religie. Elk persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar rationeel handelen ook al claimt een persoon te handelen vanuit een godsdienst. En om het tenslotte nog filosofischer te maken: “true knowledge is in knowing that you know nothing” (Socrates). Laten we allemaal bescheiden blijven en samenkomen, want zoveel weten wij van de wereld om ons heen nu ook weer niet, toch?

Farid Ait Lahsen
Vrijwilliger Communicatiecommissie