Terugblik TANS K-Vé Milleniumdoelen

Terwijl de Occupy –beweging in de binnenstad van Utrecht demonstreert tegen de inhaligheid van het kapitalisme van deze moderne tijd, is in de Kargadoor het TANS K-Vé 'Millenniumdoelen of Dromen?' gaande. TANS heeft op deze dag, woensdag 16 november, twee gastsprekers uitgenodigd.

De eerste gastspreker van de avond was Basema Spijkerman-Salman. Een Palestijnse vrouw die opgroeit in Koeweit en later verhuist naar Jordanië waar ze als gezondheidswerker in de VN-vluchtelingenkampen werkt. In 2005 wordt ze  lid van de Voiceover, waar ze samen met lokale leden verschillende initiatieven neemt om het beleid van de EU te beïnvloeden.

Tijdens het TANS K-Vé kwam al snel naar voren dat er veel vragen zijn over wat de Millenniumdoelen inhouden. Basema begint dan ook met een introductie over de Millenniumdoelen en betrekt het publiek bij haar verhaal door vragen te stellen: Zitten we op de juiste koers  om in 2015 de Millenniumdoelen te behalen? Er moet in ieder geval  een hoop werk verzet worden volgens Basema.

Dorine van Norren, secretaris bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), was de tweede gastspreker van de avond. Ook zij geeft aan dat we nu al moeten nadenken over de periode na 2015. Het AIV heeft een advies uitgebracht waarin de tot nu toe behaalde resultaten worden geëvalueerd en bekritiseerd. Een van de kritieken is dat het systeem asymmetrisch is en wordt gedreven op donoren, die hun afspraken meestal niet nakomen. Tegelijkertijd worden er ook suggesties gegeven voor een effectiever post-2015 systeem: Het zoeken naar nieuwe doelen voor vrede, veiligheid en een effectieve (rechtse)staat. Bijvoorbeeld de G20 niet exclusief meer houden voor de rijkere landen, maar juist inclusief voor alle landen.

Met deze standpunten in het achterhoofd, kregen de bezoekers de gelegenheid om met elkaar verder te discussiëren en te netwerken. Met twee inspirerende sprekers en een betrokken publiek was dit wederom een geslaagd TANS K-Vé vol interessante kennis en verbinding.

Tot TANS !
Hakima Annaji
Vrijwilliger Communicatiecommissie