TANS Politiek K-Vé

Zakkenvullers, Haagse kaasstolp, machtspelletjes. Deze vooroordelen omtrent ‘de politiek’ werden één voor één ontkracht op het TANS K-Vé van woensdag 16 maart door Tanja Jadnanansing o.l.v. debatleider Kamran Ullah. Een verrassende TANS netwerkbijeenkomst waar in eerste instantie oud-minister Ronald Plasterk zou komen spreken.‘’Tanja wie?’’, hoor ik u zeggen. Toegegeven, haar naam was (nog) niet bekend onder de meeste TANS bezoekers. Maar dat deze dame een interessante visie en bijbehorend verhaal heeft, werd meteen duidelijk. 

Als kersverse Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid houdt zij zich momenteel bezig met het hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Haar ambitie om de politiek in te gaan, kwam echter voort uit haar ervaringen met VMBO-scholieren. Het stigma van ‘het afvoerputje van de samenleving’ die deze leerlingen kregen, kon zij niet verdragen en Tanja besloot de politiek in te gaan. 

Maar haar strijd voor solidariteit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ofschoon zij opgegroeid is in een gefortuneerd gezin, heeft zij - dankzij haar vader- geleerd op te komen voor mensen die alle hulp kunnen gebruiken. Deze sociaal democraat in hart en nieren sprak dan ook haar diepe afkeuring uit inzake de huidige onderwijsbezuinigingen en met name de boete voor de langstudeerders. Gedurende het spel de spelregels veranderen is volgens haar onverantwoord. Een beter alternatief zou een sociaal leenstelsel zijn waar ook de VVD een voorstander voor was. Uit het publiek kwam naar voren dat dit stelsel eveneens veel haken en ogen bevat en het solidaire karakter steeds meer werd afgezwakt. 

De vraag of onderwijs een recht of een investering in jezelf is, bleef een interessante vraag. Op het afsluitende netwerkgedeelte zorgde dit dan ook voor discussie waarbij uiteraard ook de gelegenheid was om nieuwe contacten te leggen. 

Duidelijk was dat deze pittige politica, met een Surinaams accent, haar strijd voor solidariteit blijft voortzetten. Hierbij heeft zij ons met haar open houding en maatschappelijke betrokkenheid aangenaam verrast.

Tot TANS!

Ikram Taouanza
Vrijwilliger Communicatiecommissie