TANS K-Vé Arabische Lente

Over de Duizend-en-één dictators is veel gezegd. De opmars van de vele Arabisten sinds het begin van de Arabische revoluties kent zijn weerga niet. Met een vrij klinische analyse worden de ontwikkelingen in de Arabische wereld besproken en met argusogen wordt het post-dictator tijdperk bekeken. Alsof we het allemaal wel beter weten dan de Arabieren zelf. Op het TANS K-Vé van 14 juni werd deze veronderstelling even flink aan de tand gevoeld.

Onder leiding van de host Mohamed Aadroun kreeg het publiek het verhaal te horen van “de mens achter de Arabier”. Mostafa Hilali en Petra Stienen brachten op basis van hun eigen ervaringen hun visie naar voren inzake de Arabische Lente waarbij meteen werd gewezen op de immense variëteit binnen dé Arabische wereld. Petra lichtte dit toe met persoonlijke verhalen waarbij het recht op karama (waardigheid) de rode draad vormde. Mostafa benadrukte het cyclische karakter van de ontwikkelingen; de lente zal onvermijdelijk plaats moeten maken voor de koude herfst. Ofschoon de situatie kan verslechteren na de revolutie, is het belangrijk dat het volk in ieder geval zelf kan kiezen wie zij in de regering wil hebben. Dit vergt wel een stukje langetermijnvisie van politici en een oprechte intentie om het volk te helpen in plaats van de stabilisatie van de status quo.

Mostafa en Petra maken duidelijk dat een optimistische en realistische visie elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar juist samen een prachtige synthese kunnen vormen. Of zoals de Egyptenaren het zo mooi verwoorden: “Vertrouw op God en bind je kameel vast!”.

Met deze verhalen in het achterhoofd, kregen de bezoekers de gelegenheid om met elkaar verder te discussiëren en te netwerken. Met twee inspirerende sprekers en een betrokken publiek was dit wederom een geslaagd TANS K-Vé vol interessante kennis en verbinding.

Tot TANS !
Ikram Taouanza
Vrijwilliger Communicatie Team