K-Vé Multiculturaliteit & Recht

Op woensdag 18 mei was het dan zover: het TANS K-Vé multiculturaliteit en recht met gastspreker R. Winter. Een rechter met een oer-Hollandse naam, maar met een exotisch uiterlijk, ging tijdens het TANS K-Vé in op het diversiteitbeleid binnen de Rechtspraak. Volgens hem staat de Rechtspraak, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, te springen om afgestudeerden met een biculturele achtergrond. De Rechtspraak wordt vaak gezien als een ondoordringbaar bolwerk waar je moeilijk binnen komt als je niet over de juiste genen of connecties beschikt. Om toch talentvolle afgestudeerde juristen binnen te halen heeft de Raad voor de Rechtspraak in samenwerking met het Openbaar Ministerie een initiatief ontwikkeld dat Brug naar de Top heet. Het project koppelt biculturele rechtenstudenten aan mensen uit de rechtspraak. Als student kom je er zo achter wat er van je wordt verwacht en ontdek je dat de drempel naar een topbaan lager is dan je misschien denkt.

De vraag blijft of het alleen aan belangstelling ontbreekt. Het percentage biculturele afgestudeerden dat voor een carrière in de rechtspraak kiest blijft achter. Of komt dit juist door de strenge en intensieve selectieprocedure aan de poort waarbij afgestudeerden al in een vroeg sollicitatiestadium sneuvelen? Een belangrijk onderdeel van deze selectieprocedure is het testen van het intelligentieniveau en analytisch vermogen door zogenaamde taalanalogieën. De heer Winter gaf echter aan dat taalanalogie als meetinstrument niet goed of onvoldoende werkt, omdat hierdoor veelbelovende studenten met een biculturele achtergrond benadeeld kunnen worden. Het komt vaak voor dat studenten wiens moedertaal niet het Nederlands is, bepaalde woordgrapjes of  woordconstructies in de tekst verkeerd kunnen interpreteren. Volgens de heer Winter kan dit helemaal niets zeggen over de intelligentie van zo een persoon, maar geeft het alleen aan dat diegene de Nederlandse taal niet op hoog niveau beheerst, waar tevens ook autochtone afgestudeerden mee kampen. Toch benadrukte de heer Winter dat taal van essentieel belang is  binnen de Rechtspraak, omdat het merendeel van de werkzaamheden bestaat uit het begrijpen en interpreteren van teksten.

Behalve taal zijn er enkele andere punten die belangrijk zijn zoals daadkrachtigheid e.d. De boodschap van de avond is in ieder geval om niet al te veel nadruk te leggen op de verschillen. Wederom een (interessant) TANS K-Vé met een interessante gastspreker. Wij hopen dat deze avond ertoe geleid heeft dat TANSers, die een zekere interesse hebben in de rechtspraak, zich niet laten tegenhouden.

Tot TANS!

Hakima Annaji
Vrijwilliger Communicatiecommissie