Executive Dinner

Luisteren is gelijk aan twee minuten niet praten. Dat is helaas een opvatting waar menig ‘leider’ heilig in gelooft. Gelukkig was dit niet het geval  op het Executive dinner van 6 april 2011 dat georganiseerd werd door TANS en Aureus. 

Studenten konden aan tafel schuiven met flinke namen die ondermeer Ernst & Young, Philips, IBM, NautaDutilh, ICI en de FEWEB van de VU vertegenwoordigden. Hierbij werd het thema power vanuit diverse invalshoeken belicht. De studenten kregen de mogelijkheid om een essay in te dienen. Na een strenge selectie konden vijf  toptalenten hun stelling pitchen aan tafel waar meteen al een gemoedelijke sfeer ontstond.  
Wat is een leider en kan je dat leren? Heeft een leider invloed op de bedrijfscultuur of andersom? In hoeverre zijn machtsblokken gewenst binnen een organisatie en hoe moet je hiermee omgaan? Naast de vakinhoudelijke onderwerpen kwamen echter ook zaken als social media en informele netwerken aan de orde. De ethische en sociale dimensie van leiderschap is voor iedereen van belang, ook in de hogere echelons. Deze (en nog vele andere) onderwerpen zorgden voor een levendige discussie waar zowel de leiders-in-spé als de ‘senioren’ tot interessante conclusies kwamen. 

Feit blijft dat een leider een omgeving dient te scheppen waar iedereen zich ten volle kan ontwikkelen. Dit vergt een gedifferentieerd leiderschap, zoals de discussieleider David Pinto toelichtte. Na het uitwisselen van kaartjes en een afsluitende borrel hadden de studenten genoeg inspiratie om hun doelen te visualiseren. Een geslaagde ontmoeting waar luisteren en netwerken tot een verrassende visie hebben geleid !

Ikram Taouanza
Vrijwilliger Communicatie TANS