Terugblik TANS K-Vé: Cultureel erfgoed Marokko

Een land waar mensen veelal Frans, Berbers en ‘Darija’ spreken, maar waar het klassiek Arabisch de officiële taal is. Een land waar een groot deel van haar onderdanen in het buitenland leven en eens in de zoveel tijd terugkomen als ‘toeristen’..Marokko.

Voor veel Marokkaanse Nederlanders is Marokko een onderdeel van hun identiteit en cultuur, maar voor sommigen herbergt het tegelijkertijd ook veel geheimzinnigheden en eigenaardigheden. Fouad Laroui wist als geen ander een beknopte uiteenzetting te geven van de feiten van de Marokkaanse geschiedenis, de taalkwestie en de rol van de Islam in de Marokkaanse samenleving om ons allemaal een beter inzicht te geven in ons cultureel erfgoed.

Fouad Laroui is vaak verbaasd over de soms negatieve houding van Marokkaanse jongeren tegenover Marokko. Hij wist goed te verwoorden dat “veel mensen de feiten niet kennen” en zich vaak “niet realiseren hoeveel de Marokkaanse regering / koning doet voor het land”. In het debat met het publiek kwam naar voren dat de Marokkaanse koning Mohamed VI de afgelopen 12 jaar sinds de opvolging van zijn vader democratische hervormingen heeft doorgevoerd die uniek waren in de Marokkaanse geschiedenis. Bovendien hebben de economische hervormingen die zijn doorgevoerd en de verdragen die met Europa zijn gesloten Marokko zeker geen windeieren gelegd. Dit is voor Marokkaanse Nederlanders zeker van belang om te realiseren. Zeker in het licht van de recente revolutionaire democratische schokgolven die we in Noord-Afrika aanschouwen.

Sommige Marokkaanse Nederlanders ontlenen een groot deel van hun identiteit aan de Marokkaanse cultuur terwijl voor anderen de Marokkaanse cultuur niet bepalend is. Eén ding is duidelijk: hoe vaker bepaalde figuren beweren dat onze cultuur arm en zwak is, hoe meer Marokkaanse Nederlanders dit kunnen gaan geloven. Als ik op persoonlijke titel zou mogen spreken, hoe meer we onze eigen achtergrond begrijpen, hoe beter we in staat zijn om een sterke identiteit te ontwikkelen. Dit maakt ons trots, het geeft ons ambitie, het geeft ons de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen en maakt ons solidair met anderen. Verdiep je in je culturele erfgoed!

Farid Ait Lahsen 

Vrijwilliger Communicatiecommissie