Column Tamim Chebti

TANS in het nieuwe decennium
Onderweg en het belooft een zeer interessant jaar te worden. Blijft de economie doorkwakkelen of kunnen we het hoofdstuk van zware economische tijden afsluiten? De verkiezingen in juni zullen aantonen hoe de politieke vlag erbij hangt in het land en landelijk wachten we met spanning af wat zal komen. Kortom, interessante tijden.

Hoewel de economie opkrabbelt zal 2010 waarschijnlijk niet het jaar zijn dat de arbeidsmarkt aantrekt. De werkloosheid is hard toegenomen en slaat het hardst toe bij jongeren en minderheidsgroepen. De landelijke werkloosheid gaat richting de 6,5% dit jaar, maar is onder jongeren en minderheden zelfs tot 20% gestegen. De afgelopen jaren werden de verschillen in werkloosheid tussen verschillende groepen kleiner, maar helaas is deze trend niet doorgezet.

Een goede opleiding blijft de basis voor een sterke positie op de arbeidsmarkt. Maar dit is niet genoeg. It’s not what you know but who you know is een veelgehoorde spreuk als het gaat om netwerken. Ik geloof in de kracht van netwerken, maar het blijft uiteraard belangrijk om iets te kunnen als je die persoon tegenkomt die wat voor je kan betekenen.

Wat ik vaak hoor is dat men voor hoogopgeleiden niet veel hoeft te doen omdat die “er toch wel komen”. Voor hoogopgeleiden moet niet minder maar juist meer gedaan worden. Ik geloof namelijk dat de ontwikkeling van hoger opgeleiden een katalyserende werking kan hebben op de rest van de gemeenschap. Ik heb altijd voordeel gehad van de adviezen en steun uit mijn omgeving. Wij kunnen op onze beurt de mensen in onze omgeving bijstaan als zij advies nodig hebben over allerlei uiteenlopende zaken of als zij op zoek zijn naar een stageplaats.

Daarom blijft TANS zich inzetten op kennisontwikkeling, netwerken, mentoring/coaching en bovenal solidariteit.

Ook dit jaar zal bijvoorbeeld de masterclass plaatsvinden. Het is alweer de derde editie van de masterclass. Dit jaar zullen studenten in de laatste fase van hun studie weer trainingen krijgen waar zij competenties leren die de stap naar de arbeidsmarkt moet verbeteren. Ook dit jaar is de rotary Amsterdam Zuid bereid om studenten een coach aan te bieden. De derde component van de masterclass bestaat uit meet & greet bij bedrijven. Studenten kunnen zich door ontmoetingen met bedrijven oriënteren op de arbeidsmarkt en voor de bedrijven is het een laagdrempelige manier om in contact te komen met een diverse doelgroep.

Maandelijks organiseren we onze netwerkbijeenkomsten. Een inhoudelijke boodschap en elkaar spreken en in contact komen blijft centraal staan bij onze netwerkbijeenkomsten. De thema’s die dit jaar onder andere aan bod komen zijn leiderschap, ondernemen en solidariteit. Naast de netwerkbijeenkomsten en masterclass zal ook het jaarlijkse gala plaatsvinden. Dit jaar zal het TANS event op zaterdag 15 mei in het Krasnapolsky in Amsterdam plaatsvinden.

Genoeg activiteiten om elkaar een keer te treffen. Tot dan!

Tamim Chebti

Voorzitter TANS