Terugblik TANS K-Vé: Samenkomen

TANS heeft op woensdag 15 december 2010 het TANS K-Vé: samenkomen georganiseerd. Door het samen brengen van mensen met verschillende opvattingen kunnen wij een bijdrage leveren in het ontwikkelen van begrip, respect en solidariteit tussen mensen met verschillende achtergronden. Met sprekers zoals Rabijn Evers, Dominee Roselaers en imam El Forkani kreeg het publiek inspirerende verhalen te horen over hoe respect tussen mensen met verschillende religies bereikt zou kunnen worden.

Moeten we veel kennis van elkaars religie hebben voor we begrip en respect voor elkaar kunnen kweken? Zou begrip en respect voor een andere religie niet vanzelfsprekend moeten zijn? Door te luisteren naar de verschillende opvattingen realiseerden de deelnemers dat ze eigenlijk heel veel delen. In tegenstelling tot mensen die vaak het ‘anders zijn’ benadrukken zei de dominee: “zoveel verschillend zijn onze opvattingen helemaal niet.” En volgens Rabijn Evers: “hoeft een moslim niets te weten van het Jodendom om het te respecteren en vice versa”.

Kennis van elkaars overeenkomsten is blijkbaar niet vanzelfsprekend als je iedere dag te maken hebt met mensen met een andere kijk op het leven. Maar ook binnen bijv. de Islamitische gemeenschap zijn er vragen over de plek van moslims in de Nederlandse samenleving en hoe om te gaan met gebruiken en tradities die niet gebruikelijk zijn in de Islamitische cultuur. In reactie op de vraag uit het publiek of een moslim een kerstboom in zijn huis zou mogen hebben benadrukte de imam dat elke moslim vanuit zijn kennis van de godsdienst zelf de overweging zou moeten maken of iets juist is. Iedereen draagt zelf de verantwoordelijkheid om de juiste afweging te maken en datgene wat goed is na te streven.

Veel hangt dus af van ons zelf en onze persoonlijke houding ten opzichte van datgene wat voor ons onbekend is. Kennen we de ander niet, waarom zouden we de ander dan moeten 'vrezen'? Helaas wordt het tonen van respect vaak belemmerd door onwetendheid. In deze religies is het zoeken naar kennis niet voor niets een nobel streven, dus laten we daar vooral mee doorgaan.

Tekst: Farid Ait Lahsen (Vrijwilliger Communicatiecommissie)