Staatssecretaris zoekt allochtone talenten

DEN HAAG – Het ministerie van Defensie kampt met een tekort aan hoog opgeleid personeel. Daarom is staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries, op 25 maart in dialoog gegaan met hoogopgeleide allochtone studenten. Deze studenten doen mee aan de TANS Masterclass 2008-2009, waar ze worden klaar gestoomd voor de eerste topbaan in hun carrière. Diversiteitbeleid en de toekomst van allochtone top talenten bij Defensie zijn dan ook de juiste ingrediënten voor een smakelijke lunch.
Tijdens deze lunch kwamen verschillende onderwerpen aan bod. De staatssecretaris was vooral benieuwd naar het heersende beeld van het ministerie van Defensie onder de allochtone studenten. De aanwezige studenten gaven aan de zekerheid van een baan bij een overheidsinstelling aantrekkelijk te vinden. Gezien de huidige economische situatie niet verrassend, de overheid is in deze tijden voor zowel allochtone als autochtone studenten een zeer aantrekkelijke werkgever.

De afgelopen jaren is gebleken dat Defensie voor het uitvoeren van haar taken en ambities behoefte heeft aan een divers samengesteld personeelsbestand. De aanwezigheid van vrouwen en personeelsleden met een andere culturele achtergrond openen tijdens missies deuren die anders gesloten zouden blijven. De Masterclass biedt Defensie een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met goed opgeleide en gemotiveerde werknemers met een uiteenlopende achtergrond.

De staatssecretaris benadrukte kwaliteit als uitgangspunt bij het werven naar potentiële werknemers. Volgens hem is het diversiteitbeleid een meerwaarde voor het ministerie en een middel om de kwaliteit van werknemers te verhogen. Daarnaast is het van belang dat het ministerie van Defensie een afspiegeling is van de samenleving. Volgens de Vries is er bij het ministerie een grote behoefte aan rolmodellen. Rolmodellen kunnen namelijk veranderingen op gang brengen en als rolmodellen hun stem laten horen is het ministerie zeker bereid om daar naar te luisteren.

TANS Masterclass
Een aantal bi-culturele High Potentials voeren in het kader van de TANS Masterclass een opdracht uit bij het ministerie van Defensie. TANS is een netwerkorganisatie die talentvolle jongeren de kans biedt om zich te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. De masterclass ‘Master of your Future' is één van de projecten die dit mogelijk maakt.