Strategische meeting Diversiteitsbeleid

Op 5 februari heeft TANS met de sponsoren en een aantal relaties een verdiepingsbijeenkomst gehouden over diversiteitsbeleid.

Op deze bijeenkomst zijn een aantal belangrijke aspecten van het diversiteitsbeleid besproken. De sessie werd geleid door Martijn van Westerop, voormalig Hoofd Recruitment van ABN Amro en zelfstandig ondernemer. Martijn heeft de drie sprekers Hatim Chebti (ABN Amro), Emilie Egberts (PiCompany) en Rachid Berragiy (LECD van de Politie) gevraagd om hun licht te werpen op resp. de werving, selectie en het behoud van biculturele medewerkers.

Tijdens deze informele samenkomst hebben de deelnemers, HR-managers en diversity managers van een aantal grote profit en non-profit organisaties de ruimte gekregen om met elkaar ervaringen en uitdagingen te delen over het voeren van het diversiteitsbeleid. Zo is duidelijk naar voren gekomen hoe belangrijk eigen selectiemethodiek kan zijn en om beter het proces onder de loep te nemen. Ook is helder geworden wat een ‘multicultureel vakmanschap' inhoudt. Tot slot zijn er tijdens de meeting een aantal concrete stappen besproken die een organisatie zou kunnen nemen om het diversiteitsbeleid verder in hun organisaties te laten verankeren.

 De bijeenkomst is door de deelnemers erg nuttig bevonden.