Symposium Toekomstbeelden

Wat is de Nederlandse identiteit en hoe ziet men de Nederlandse gemeenschap in 2017 op het gebied van wonen, werken, leren en leven.

Op 23 februari 2008 heeft het symposium Toekomstbeelden in het academiegebouw aan de Domplein in Utrecht plaats gevonden. Het symposium was een initiatief van Tumult en TANS. Niemand minder dan Tanja Jadnanansing (bekend van NOS) en Friso Wiersum (bekend van debatcentrum Tumult) hebben het debat geleid. Het debat stond in het teken van de in het najaar van 2007 verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid: Identificatie met Nederland.
Het rapport is onder meer bekend van de presentatie van prinses Maxima, zoals bekend gaf zij aan dat ‘de Nederlander niet bestaat'. Naar aanleiding van dit rapport luidde de stelling voor dit debat: Wat is de Nederlandse identiteit en hoe ziet men de Nederlandse gemeenschap in 2017 op het gebied van wonen, werken, leren en leven.

Wat is jouw identiteit?

"Denk je wel eens na over je identiteit, en wanneer is dat dan?" Met deze vraag nodigt Tanja Jadnanansing de deelnemers om het debat te openen. De eerste spreker herkent zijn identiteit met name in zijn godsdienst, Christelijk zijn is de voornaamste referentiepunt, maar niet het enige. Inwoner van Nederlander zijn is ook deel van zijn identiteit. Een andere deelnemer denkt vooral na over zijn identiteit als Nederlander wanneer hij in het buitenland is, dan vallen de verschillen pas echt op. Een deelneemster van Turkse afkomst vertelt dat zij vooral geconfronteerd wordt door anderen met die vragen met welke van beide nationaliteiten zij zich identificeert. Het is voor haar een moeilijke vraag, omdat ze zich met beide identiteiten sterk verbonden voelt. Andere aanwezigen met een gemengde nationale afkomst herkennen de confrontatie met hun `anders-zijn', die niet afhankelijk is van hun eigen mening over identiteit. Als anderen je vragen of je Nederlander bent, geven ze al aan dat ze je als `anders' beschouwen. Dit bepaald mede je identiteit.