Projecten

TANS organiseert projecten om Marokkaanse Nederlanders de mogelijkheid te bieden om een netwerk te vormen en zich persoonlijk te ontwikkelen.

TANS leest voor

TANS’ers vinden het belangrijk om middels hun talenten en kennis een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van andere jongeren die net dat extra steuntje nodig hebben. Het project TANS leest voor is hiervan een voorbeeld. 

Je kunt als TANS’er of symphatisant kiezen uit de volgende drie activiteiten:
1. Interactief (voor)lezen met kleuters. Je leest voor uit een prentenboek aan kinderen in de onderbouw en je praat met ze over wat ze lezen. Extra is dus de beleving en duiding van het boek. Voorbeeld: Het konijntje Geintje eet een knolselderij. Vragen aan de leerlingen: heb je weleens een konijn gezien? Wat viel je op aan de konijn? Wie weet wat een knolselderij is? Etc. 
2. Interactief (voor)lezen en praten over een verhaal met leerlingen in de middenbouw of bovenbouw die technisch goed kunnen lezen, maar waar begrijpend lezen nog verbetering behoeft. Leerlingen ook hier vragen stellen en laten nadenken over een verhaal. 
3. In groep 7 of 8 een presentatie geven over jouw beroep en hoe je dit bereikt hebt.

Je bent maximaal een uur bezig met de activiteit. En het is mogelijk om je in te schrijven voor meerdere onderdelen en data (graag zelfs!). Het streven is wel om elke week een voorlezer te hebben (zo sneu als het boek halverwege stopt). 

Voorbereiding

Interactief voorlezen:
De projectleider (Malika Chtatou) zorgt ervoor dat je één week van te voren de voor te lezen bladzijden ontvangt. Zorg ervoor dat je deze bladzijden al goed hebt gelezen voorafgaand aan het voorlezen. Daarnaast is het de bedoeling dat je tussentijds of achteraf minimaal zes vragen aan de leerlingen stelt aan de hand van het verhaal. Afhankelijk van het verhaal kun je het extra interactief maken door iets mee te nemen, bijvoorbeeld een konijn (knuffel) en deze rond laten gaan.

Rolmodel presentatie:
Vertel eerlijk hoe jij omgaat met jouw bi-culturele achtergrond (I know verschrikkelijk woord).  Neem iets mee wat typerend is voor jouw beroep (wettenbundels, rekenmachine ets.). Bedenk een leuke opdracht voor de leerlingen. Het moge duidelijk zijn: geen hoorcollege, maar een interactief werkcollege van het leukste rolmodel in town!

Omvang groepen
Voorlezen: maximaal 3 leerlingen. Waarom zo weinig?! Interactief voorlezen op school werkt optimaal in kleine groepen: van één tot drie kinderen. Dat genereert meer vragen, reacties en commentaar dan interactief voorlezen voor de hele klas (vijftien kinderen of meer) (Morrow & Smith, 1990). Docenten die hetzelfde boek herhaald voorlezen stimuleren het begrip. Hetzelfde is het geval als zij moeilijke woorden uitleggen (bijvoorbeeld met behulp van synoniemen) (Swanson et al, 2011). 

Impact interactief voorlezen
Het heeft direct en een enorm impact op leerlingen. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. Het effect is nog groter als voorlezers vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst of andere interactieve voorleestechnieken gebruiken.

Impact rolmodellen
Praktische informatie
Adres: Anna Blamanplein 15, 2525 ZV Den Haag

Heeb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@tans.nl