Missie

TANS is een platform die als missie heeft om studenten, professionals en ondernemers te motiveren, inspireren en bij elkaar te brengen door middel van het gebruik maken van een  landelijk netwerk. In het verleden heeft TANS een stempel gedrukt op de bevordering van de professionele positie van de hoog opgeleide Nederlanders met Marokkaanse roots. Anno 2018 is het tijd om de verbreding op te zoeken in de samenleving en tegelijkertijd te focussen op de uitdagingen die er spelen op maatschappelijk gebied. De uitdagingen en de eisen van de huidige samenleving vragen om flexibiliteit van identiteit, het vermogen om met druk, conflicten en de snelheid van de maatschappij om te gaan.

Visie

Door een centrale rol te spelen in de uitwisseling van vraag en aanbod op sociaal maatschappelijk gebied wil TANS blijven motiveren, inspireren en verbinden. TANS gelooft in de kracht en positieve inbreng van een ieder. De verbindingen die TANS kan leggen op professioneel gebied hebben een grote impact op organisaties , maar ook op de individuele professional.

Kernwaarden

TANS hangt de volgende kernwaarden aan:

  • Ambitie                                                                            Het nastreven van ambitie resulteert in het volop benutten van potentie.
  • Leiderschap                                                                      Goed leiderschap zorgt ervoor dat je mensen kunt laten groeien naar een betere morgen, die er vandaag nog niet is.
  • Integriteit                                                              Betrouwbare en transparante partner
  • Kennisinnovatie                                                                  Het aanboren van bewezen methodes om verdieping, verbreding en vernieuwing te creëren.
  • Duurzame verbintenissen                                                        Het aangaan van relaties met het oog op een langdurige en succesvolle samenwerking.

Doelstellingen

  • Motiveren                                                                                                                                                                                  TANS zoekt naar uitdagingen voor zowel professionals als organisaties in het aangaan van samenwerkingen om zodoende elkaar tot een hoger niveau te tillen.  
  • Inspireren                                                                                                                                                                                  TANS overstijgt grenzen en bestaande patronen om onconventionele verbintenissen te laten plaatsvinden. De wijze waarop maakt altijd het verschil.
  • Verbinden                                                                                                                                                                                    Door o.a. gebruik te maken van ons landelijk platvorm stellen we diverse partijen in hun specifieke zoektocht in de gelegenheid om gelijkgestemde partners te zoeken.