Back to All Events

Giving Back


Elk jaar koken vrijwilligers en bestuursleden een keer voor daklozen in het inloophuis van het Leger des Heils tijdens de Ramadan. TANS wil met dit initiatief iets terug doen voor mensen die het minder goed hebben. Stilstaan bij dat we dankbaar moeten zijn voor wat we hebben en dat we vooral niet de mensen die het minder hebben mogen vergeten. Dit is zeker het geval tijdens de Ramandan. Solidariteit is een van de kernwaarden van TANS en is essentieel om in een samenleving te kunnen leven, waarin mensen elkaar respecteren. Dit bereiken we door onszelf in te zetten en solidair te zijn met anderen.